GRUPOS INTERCULTURALES

Grupo de Danza Folk-Contemporaneo  “Spondylus”

Grupo de Danza Contemporánea “PREMA”

Grupo de Danza “Y OLÉ”

Grupo de Danza “MATICES”

Coro Universitario

Coro Juvenil Universitario

Orquesta Sinfónica Universitaria

Grupo Musical “MANCHECAÑA”

Grupo de Teatro “ARTOS”

Grupo de Cine “CINRECREO”